นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 403637
Page Views 807940
 

เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก ร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (22 มิ.ย. 65)
กิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด (09 มิ.ย. 65)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (02 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฝ้าไร่ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 (24 พ.ค. 65)
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (19 พ.ค. 65)
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (18 พ.ค. 65)
แจ้งผลการร้องเรียนข้อพิพาทที่ดินสาธารณภัย รายนายหล้า หวานขม (09 พ.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยข้าราชการที่ดี (29 เม.ย. 65)
มาตรการป้องกันการให้สินบน (29 เม.ย. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเฝ้าไร่พัฒนา จากบ้านนายสำเนียง ถึงบ้านนายคาย มงคล (21 มิ.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู (20 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจับไม้ หมู่ที่ 3 (20 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (03 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเมืองทอง (27 เม.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเฝ้าไร่ (27 เม.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านมีชัย (26 เม.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้าง คสล.ในหมู่บ้าน บ้านเกษตรเจริญ (21 ก.พ. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญศรี (21 ก.พ. 65)
ขอเชิญเสนอราคาขยายไหล่ทางลูกรังในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 (21 ก.พ. 65)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ทุกคน รักยม 20 มิ.ย. 65
สวัสดีครับผม พาวเวอร์ 18 มิ.ย. 65
UFALION168 เว็บตรงแท้บริการดีเยี่ยม maria 11 มิ.ย. 65
หม่นหมอง opop 11 มิ.ย. 65
สง่างาม พีน้องครับบบ 10 มิ.ย. 65
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กกพ.มทบ.16 21 เม.ย. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มิ.ย. 65)
วาระการประชุมคัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละและประพฤตตนเป็นแบบอย่าง (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายนอกผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ราย นางดวงจันทร์ พรมวงค์ (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ราย นายนิคม สิริสมบัติ (25 พ.ค. 65)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (08 มี.ค. 64)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 มี.ค. 64)
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 64)
มาตราการการดำเนินเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561–พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (30 พ.ย. 64)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64)
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีป้าย (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งย้ายปลายทาง (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายออก (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายเข้า (02 มิ.ย. 65)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (02 มิ.ย. 65)
 
    มิถุนายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS