นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 18/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 441104
Page Views 863149
 

เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (17 ส.ค. 65)
ปรกาศรับสมัครโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา (10 ส.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (01 ก.ค. 65)
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (30 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก ร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (22 มิ.ย. 65)
กิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด (09 มิ.ย. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (16 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ (15 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ (11 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้าง คสล. 11 บ้านภูเงิน (11 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก (29 มิ.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเฝ้าไร่พัฒนา จากบ้านนายสำเนียง ถึงบ้านนายคาย มงคล (21 มิ.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู (20 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจับไม้ หมู่ที่ 3 (20 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (03 พ.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเมืองทอง (27 เม.ย. 65)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
pg soft pg soft 15 ส.ค. 65
Entrance pg slot auto mobile Entrance pg slot auto mobile 11 ส.ค. 65
เครดิตฟรี คืนยอดเสีย เครดิตฟรี คืนยอดเสีย 06 ส.ค. 65
pg soft MDMIKE 27 ก.ค. 65
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กกพ.มทบ.16 21 เม.ย. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มิ.ย. 65)
วาระการประชุมคัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละและประพฤตตนเป็นแบบอย่าง (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายนอกผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ราย นางดวงจันทร์ พรมวงค์ (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ราย นายนิคม สิริสมบัติ (25 พ.ค. 65)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (08 มี.ค. 64)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 มี.ค. 64)
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 64)
มาตราการการดำเนินเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561–พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (30 พ.ย. 64)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64)
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีป้าย (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งย้ายปลายทาง (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายออก (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายเข้า (02 มิ.ย. 65)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (02 มิ.ย. 65)
 
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS