นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 403590
Page Views 807893
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 187 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 229 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64 | อ่าน 179 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64 | อ่าน 165 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64 | อ่าน 166 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (30 พ.ย. 64 | อ่าน 425 ครั้ง)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64 | อ่าน 161 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 169 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (24 พ.ย. 64 | อ่าน 197 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 114 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2564 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 115 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 150 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 113 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 108 ครั้ง)
พระราชบัญญัต ิ ทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 126 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่ม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 135 ครั้ง)